Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Komisijos ir darbo grupės

Klaipėdos "Medeinės" mokyklos administracija ir pirminės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos komitetas yra pasirašęs kolektyvinę sutartį. 

Mokyklos tarybos sudėtis: 

Laima Naraškevičienė - mokytoja metodininkė (pirmininkė);

Edita Mickuvienė - mokytoja metodininkė (sekretorė);

Kristina Mockevičienė - vyr. mokytoja;

Janina Zulcienė - sandėlininkė;

Rasa Žemgulienė - tėvų atstovas.

 

  Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė: Tatjana Abramova, neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja;

pirmininkės pavaduotoja: Sigita Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:  Valentina Samuchova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 Laura Aširovienė, psichologė;

 Sandra Kybransaitė, psichologė;

 Liana Paulauskienė, socialinė pedagogė;

 Liudmila Klestova, bendrosios praktikos slaugytoja;

 Daiva Lembartienė, vyr. mokytoja;

 Sekretorė: Kristina Mockevičienė, vyr. mokytoja.

Mokyklos tėvų komiteto sudėtis:

Milda Kuzminskaitė;

Margarita Zemlianskienė;

Rasa Žemgulienė.

 

Mokyklos metodinės tarybos nariai:

Sigita Jauneikienė - pirmininkė;

Valentina Samuchova;

Jolanta Rimkienė;

Adelė Šadžiuvienė;

Tatjana Abramova;

Rasa Alsienė.

Mokyklos metodinės grupės.

Lavinamųjų klasių metodinės grupės nariai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Samuchova;

mokytoja metodininkė R. Alsienė (pirmininkė);

mokytoja metodininkė J. Rimkienė (sekretorė);

vyr. spec. pedagogas Ž. Žemgulis;

spec. pedagogė N. Grunskaja;

mokytoja metodininkė N. Jauniškienė;

vyr. spec. pedagogas S. Treščenkinas;

vyr. spec. pedagogė T. Michejeva;

auklėtoja A. Beržanskienė;

auklėtoja V. Užkurėlienė;

mokytoja A. Peršinienė;

mokytoja A. Murmokienė;

vyr. spec. pedagogė V. Žižiūnienė;

vyr. spec. pedagogė V. German;

vyr. spec. pedagogė N. Gorbačionok;

vyr. spec. pedagogė T. Jegorova;

vyr. spec. pedagogė V. Legenzova;

mokytoja metodininkė L. Naraškevičienė;

mokytoja metodininkė T. Šapovalova;

vyr. spec. pedagogė J. Agarkova;

mokytoja metodininkė E. Mickuvienė;

mokytoja metodininkė R. Tiškienė;

mokytoja metodininkė B. Bartkienė.

Specialiųjų klasių metodinės grupės nariai:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Jauneikienė;

mokytoja metodininkė A. Šadžiuvienė (pirmininkė);

Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja T. Abramova;

Auklėtoja I. Matijošaitienė;

Mokytoja ekspertė R. Vaitkuvienė;

Mokytoja, auklėtoja D. Šukevičienė;

Vyr. spec. mokytoja D. Lembartienė;

Vyr. spec. pedagogas J. Bladyka;

mokytoja metodininkė G. Vaškienė;

Vyr. mokytoja O. Matulevičienė;

Mokytoja J. Gedrimienė;

Vyr. mokytoja K. Mockevičienė;

Vyr. spec. pedagogas A. Matiekus;

Mokytoja, auklėtoja R. Vaitkūnė;

Mokytoja ekspertė A. Norbutaitė;

Vyr. spec. pedagogė L. Popcova;

Spec. pedagogė A. Murmokienė;

Mokytoja V. Kundrotienė;

Mokytoja metodininkė J. Staleriūnienė.

 

Mokyklos įsivertinimo darbo grupės:

koordinatorė V. Samuchova;

2 koordinacinės mokyklos įsivertinimo grupės:

Pirmininkė R. Alsienė;

J. Rimkienė;
N. Jauniškienė;
T. Michejeva;
N. Gorbačionok;
R. Tiškienė;
V. Legenzova;
N. Michniova;
A. Ašmantavičienė;
V. Užkurelienė;
V. Legenzova;
N. Grunskaja;
V. German;
E. Mickuvienė;
L. Naraškevičienė;
T. Šapovalova;
V. Žižiūnienė;
T. Jegorova
L. Aširovienė

Pirmininkė A.Šadžiuvienė;

E. Knyzaitė;
S. Jauneikienė;
T. Abramova;
L. Popcova;
J. Bladyka;
R. Vaitkūnė;
V. Kundrotienė;
K. Mockevičienė;
I. Matijošaitienė;
A. Matiekus;
J. Gedrimienė;
J. Staleriūnienė;
O. Matulevičienė;
G. Vaškienė;
A. Norbutaitė;
T. Agarkova;
A. Murmokienė;
D. Lembartienė;
S. Kybransaitė.