Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Naujienos

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai), draugai, 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate Klaipėdos „Medeinės“ mokyklai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti paramai pagal LR labdaros ir paramos įstatymą. 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti mokyklai,  yra labai svarbi, turtinant ugdymo procesą šiuolaikinėmis, reikšmingomis mokymo priemonėmis, atnaujinant mokymo aplinkas, vis labiau jas pritaikant mokinių poreikių tenkinimui, puoselėjant tradicijas, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti tik individualiai (Platesnė informacija ir ataskaita)

 XXX

Daugiau renginių ir nuotraukų apie mokyklos gyvenimą rasite facebook mokyklos paskyroje.

www.facebook.com/klaipedosmedeine/

 XXX

Informuojame, kad parengtasPriėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais.Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

 

                       

 

Seminaras tėvams

Naujienos >>

 2017 metų lapkričio 21 dieną 17.00 val. ,,Medeinės“ mokykloje‘ posėdžių salėje vyko seminaras tėvams ,,Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, lytiškumo ugdymo aktualijos‘‘, kurį organizavo lavinamųjų klasių mokytojos Rasa, Jolanta ir Tatjana. Seminaro metu buvo perskaityti pranešimai: Lytinis brendimas ( pranešėjos Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos specialiosios pedagogės metodininkės Valentina Samuchova ir Rasa Alsienė); Lytiškumo ugdymas ( pranešėja Klaipėdos medicinos psichologė Danutė Vaičekauskienė); Tėvų požiūris į vaikų, turinčių negalią, lytinį ugdymą (pranešėjos Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos specialiosios pedagogės metodininkės Jolanta Rimkienė ir Tatjana Michejeva); Lytiškumo higiena (Klaipėdos Prano Mašioto mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Inga Vaitkutė) .Po pranešimų vyko tėvelių (globėjų) ir specialistų diskusijos prie apskrito stalo. Taip pat individualias konsultacijas mokinių tėveliams jiems rūpimais klausimais teikė Klaipėdos ,,Medeinės‘‘ mokyklos psichologės Laura Aširovienė ir Sandra Kybransaitė.

Nuotraukos iš renginio.

Atgal