Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Naujienos

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.
Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais

I etapas vykdomas 2019 m. gegužės 8–14 d.,

II etapas – 2019 m. gegužės 15–19 d.


Prašymų mokytis registravimas informacinėje priėmimo į mokyklas sistemoje nutraukiamas 2019 m. gegužės 6 d. ir atnaujinamas 2019 m. gegužės 20 d.

 

 Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai), draugai, 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate Klaipėdos „Medeinės“ mokyklai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti paramai pagal LR labdaros ir paramos įstatymą. 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti mokyklai,  yra labai svarbi, turtinant ugdymo procesą šiuolaikinėmis, reikšmingomis mokymo priemonėmis, atnaujinant mokymo aplinkas, vis labiau jas pritaikant mokinių poreikių tenkinimui, puoselėjant tradicijas, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti tik individualiai (Platesnė informacija ir ataskaita)

 XXX

Daugiau renginių ir nuotraukų apie mokyklos gyvenimą rasite facebook mokyklos paskyroje.

www.facebook.com/klaipedosmedeine/

 XXX

Informuojame, kad parengtasPriėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais.Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtina, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario–kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

 

                       

 

Kazimierinės

Naujienos >>

 Pavasario pradžią skelbianti šventė Kazimierinės- pavadinta Lietuvos dangiškojo globėjo šventojo Kazimiero garbei. Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija visus kvietė ateiti, padovanoti sau ir savo bičiuliams šventę ir šventiška nuotaika pasitikti pavasarį. Malonu, kad nepamiršta suteikti
džiaugsmo ir mažiesiems miesto gyventojams- vaikams. Tad, Klaipėdos krašto Kazimierų bendrija kartu su Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija organizavo vaikų piešinių konkursą, skirtą Žemaitijos metams paminėti, pavadinimu ,,Lioub šuokt, lioub dainiout, lioub Kaziokan nuvažiout“.
Konkurso tikslas- puoselėti lietuvių liaudies papročius bei tradicijas, pagarbą etnokultūrai. Šiame konkurse dalyvavo ir 2b klasės mokinys. Vadovaujant mokytojoms Nijolei Jauniškienei ir Linai Suško, berniukas nupiešė piešinį, kurį pavadino ,,Babas truoba“ ir tapo nugalėtoju. Jo laimėjimu džiaugėsi tėveliai, mokytojai, o labiausiai- pats mokinys. Klasėje paprašius pasidalinti patirtais įspūdžiais, berniukui vos akys iš kaktos neiššoko: taip jos sublizgėjo ir atgijo.
Jis rodė nuotraukas ir pasakojo klasės draugams, žodžius paryškindamas judesiais, veido išraiška...Nė sekundei nesitraukė šypsena nuo jo lūpų. „Ir mama buvo, ir tėtis, ir sesės“- nuolat kartojo berniukas. (Supraskit, kaip tai svarbu!!!) Paklausus, kas labiausiai patiko, atsakė
nedvejodamas: ,,Viskas. O labiausiai- dovanos ir klounas (juokiasi)“. Ir tikrai, dar ilgai išliks berniuko atmintyje įspūdingas apdovanojimas Klaipėdos miesto teatro aikštėje per Kazimierinių iškilmes ir kaip smagu matyt, kad vaiko širdelė pripildyta begalinio džiaugsmo.

Nuotraukos

Atgal