Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Svarbiausi pokyčiai šeimos politikos srityje 2017-2018 m.

FINANSINĖS PASKATOS:
1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Išmokų vaikams įstatyme įtvirtinti Vaiko pinigai (30 eur).

2. Tame pačiame įstatyme numatyta dar viena nauja išmokų rūšis – išmoka įvaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką 24 mėnesius bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka (304 Eur) per mėnesį ir mokama ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 m., išskyrus atvejus, kai įtėviai turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Naujomis nuostatomis įsivaikinusiai šeimai suteikiamos tokios pačios atostogos, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui.

3. Nuo 2017 m. įteisintos dvi naujos išmokos: išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui - 152 Eur už kiekvieną vaiką. Ji mokama vaiko tėvams iki 26 metų, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 metų studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir kurie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

4. Nuo 2018 m. minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos (jos dydis šiuo metu – 38 eurai), vadinasi, minimali mėnesinė motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 228 eurai (iki šiol buvo 166 eurai).

5. „Sodros“ mokamai motinystės išmokai apskaičiuoti nebetaikomos vadinamosios „lubos“.

6. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas iki šiol jis buvo 1 bazinės išmokos dydžio).

7. Sergančius vaikus slaugyti bei išmokas gauti gali ir seneliai, taip pat ilgėja slaugos laikotarpis:
a. Kad gautų išmoką, jie turi būti dirbantys ir draudžiami ligos socialiniu draudimu bei turėti reikalingą ligos draudimo stažą. Vienu metu išmoką sergančio vaiko slaugai galės gauti vienas iš jį slaugančių ir teisę į išmoką turinčių šeimos narių.
b. Taip pat ilgėja sunkiomis ligomis sergančių vaikų slaugos laikotarpis. Ypač sunkių ligų atveju išmoka už vaiko iki 18 metų slaugą jį slaugančiam tėčiui, mamai, seneliui, senelei, globėjui ar rūpintojui galės būti mokama iki 364 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos, o už sunkiomis ligomis sergančio vaiko iki 18 metų slaugą – iki 180 kalendorinių dienų.

8. Nuo sausio 1 d. teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgis daugiavaikiai tėčiai (įtėviai), išauginę 5 ir daugiau vaikų, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka skyrimo sąlygų. Ši pensija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu daugiavaikei motinai nebuvo paskirta antrojo laipsnio valstybinė pensija.

9. Nuo 2018-07-01 įsigalios Finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjančioms pirmąjį būstą.

10. Nuo 2018 m. liepos 1 d įsigalioja naujas VTAPĮ, vyksta intensyvūs paruošiamieji darbai, rengiami įvairūs aprašai, įgyvendinimo tvarkos ir pan. siekiant stiprinti Vaiko teisių specialistų bei socialinių darbuotojų kompetencijas, gerinti darbo aplinką. Dirbantys su šeimomis pasigenda efektyvių prevencinių darbo su šeima metodikų, kurias ketiname diegti visoje Lietuvoje.

PASLAUGOS ŠEIMAI:
1. Jau metus savivaldybėse vykdoma ES priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai”, skirta visoms šeimoms, parodė, kad populiariausios paslaugos (nemokamos) - pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūra, užimtumas, pavežėjimas, mediacija, apie kurią prieš metus galėjome tik pasvajoti. Tiesa, dar ne visos savivaldybės pradėjo šią priemonę įgyvendinti, bet privalės padaryti visos.

2. Pernai priimtame Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintas privalomas bazinis paslaugų paketas šeimai visose savivaldybėse. Per šiuos metus turėsime nustatyti, kokios paslaugos šeimoms yra pačios reikalingiausios. Jos ir sudarys minėtą bazinį paketą. Tame pačiame įstatyme nustatyta visa šeimų atstovavimo sistema – nuo ŠT savivaldybėse iki Naciolinės šeimos tarybos Seime bei Šeimos komisijos prie LRV, kuri turės parengti ilgalaikę šeimos stiprinimo programą.

3. Nauja priemonė - Tėvų linija - konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12