Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Priėmimas į mokyklą

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ VYKDYMO

 

Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į mokyklą mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu.

Nuo gegužės 28 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus.

Atsisakius po II etapo priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklą telefonu ar el. žinute, kad neketina joje mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimtitik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.

Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma.

 

Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

 

 

Priimti asmenys per 20 kalendorinių dienų mokyklai turi pateikti tokius priėmimo dokumentus:

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“);

 priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;

 specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;

      įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi mokykloje, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklos nustatytais terminais ir tvarka.

 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu bus vykdomas š. m. gegužės mėnesį:
·     GEGUŽĖS 6 d. 12 val. nutraukiamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas;
·     GEGUŽĖS 8 d.vykdomas priėmimo I etapas.Šiame etape asmenys informuojami apie jiems priskirtas mokyklas sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu.
Gavę pranešimus ir pageidaujantys mokyti vaikus ar patys mokytis priskirtoje mokykloje, asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).
Jeigu asmenų netenkina priskirta mokykla, asmenys atsiųstame pranešime gali patvirtinti ketinimą dalyvauti priėmimo II etape. Tokiu atveju asmenys netenka vietos po I etapo priskirtoje mokykloje (mokyklų pasirinkimas nekoreguojamas);
·     GEGUŽĖS 15 d.vykdomas priėmimoII etapas.Šio etapo metu sistemoje generuojamos eilės į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo mokymosi vietas.Asmenys apie jiems priskirtas mokyklas informuojami sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu. Į priskirtas mokyklas, asmenys per 20 kalendorinių dienų pateikia priėmimo dokumentus(žr. žemiau).
·     GEGUŽĖS 20 d. atnaujinamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas.
 
Atsisakius priskirtų mokyklų po II etapo, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.
Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje reikia koreguoti ir pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.
Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.
 
PRIĖMIMO DOKUMENTAI
Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:
– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;
–priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
–specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
      įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.
 
Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.
 
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).
 

Informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimo vietą, laiką mokyklos skelbia savo interneto svetainėse.

             Pranešame, kad aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis). 

Informuojame, kad parengtas Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1-288), kuris bus svarstomas š. m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

 

 

2018-2019 m. m. klasių skaičius.

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO
 

 

Prašymus priimti į mokyklą galima pateikti mokyklos raštinėje arba registruotu laišku.
Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jo kopiją).

Mokykla neturi priskirtos teritorijos. Į ,,Medeinės“ mokyklą priimami Klaipėdos ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, į 1–10 ir socialinių įgūdžių klases (specialiąsias), turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. Peržiūrėti.

Mokiniai priimami į mokyklą, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Peržiūrėti.

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos. Peržiūrėti.

Prašymo formos dėl priėmimo į mokyklą:

Priimti naujai atvykstantį mokinį 7-14 metų. Atsisiųsti.

Tęsti mokymąsi, kai mokiniui 14-18 metų. Atsisiųsti.

Tęsti mokymąsi SĮU klasėje, kai mokiniui 18-21 metų . Atsisiųsti

Asmens duomenų teirikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas. Atsisiųsti.

 

2017-2018m.m. yra laisvų mokymosi vietų.

Ugdant mokinius pagal individualizuotas specialiąsias programas:

  Pradinio ugdymo klasėse - 14 laisvų vietų, iš jų:

  Pagrindinios ugdymo klasėse - 15 laisvų vietų, iš jų:

Ugdant mokinius pagal individualizuotas lavinamąsias programas laisvų vietų nėra.