Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Priėmimas į mokyklą

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. AD1-3160, prašymaimokytis 2018–2019 mokslo metais mokyklose priimami:

 

2018-2019 m. m. klasių skaičius.

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

 

Prašymus priimti į mokyklą galima pateikti mokyklos raštinėje arba registruotu laišku.
Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jo kopiją).

Mokykla neturi priskirtos teritorijos. Į ,,Medeinės“ mokyklą priimami Klaipėdos ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, į 1–10 ir socialinių įgūdžių klases (specialiąsias), turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas. Peržiūrėti.

Mokiniai priimami į mokyklą, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Peržiūrėti.

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos. Peržiūrėti.

Prašymo formos dėl priėmimo į mokyklą:

Priimti naujai atvykstantį mokinį 7-14 metų. Atsisiųsti.

Tęsti mokymąsi, kai mokiniui 14-18 metų. Atsisiųsti.

Tęsti mokymąsi SĮU klasėje, kai mokiniui 18-21 metų . Atsisiųsti

Asmens duomenų teirikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas. Atsisiųsti.

 

2017-2018m.m. yra laisvų mokymosi vietų.

Ugdant mokinius pagal individualizuotas specialiąsias programas:

  Pradinio ugdymo klasėse - 14 laisvų vietų, iš jų:

  Pagrindinios ugdymo klasėse - 15 laisvų vietų, iš jų:

Ugdant mokinius pagal individualizuotas lavinamąsias programas laisvų vietų nėra.