Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Mokinių pavėžėjimas

Džiaugiamės ir dalinamės geromis žiniomis! Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. V-582 mūsų mokykla gaus naują geltonąjį autobusiuką mūsų mokyklos mokiniams vežti.

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

Soc. pedagogė L. Paulauskienė

tel. nr. 8-673-35420;

el.paštas liana.paulauskiene@gmail.com.

Socialinės paramos centras teikia pavėžėjimo paslaugas.

Organizuodama pavėžėjimo paslaugas mokykla vadovaujasi:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl mokinių, besimokančių Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje ir Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, vežimo ir maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-39 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-361 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Įsakymas dėl mokinių pavėžėjimo tvarkos : (peržiūrėti)
 
Pavėžėjimo tvarka (peržiūrėti).
 
Prašymo forma (atsiųsti).