Paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018-10-19.

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00   9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:40  12:20 
5 pamoka 12:35  13:15 
6 pamoka 13:30  14:10 
7 pamoka 14:20  15:00 
 Socialiniai partneriai: Klaipedos universitetas 

Vizija ir misija

Mokyklos vizija

Mokykla, atvira visiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams,

nuotrauka

užtikrinanti individualizuotą ugdymą.

 
 
 
 
 
 
 

Mokyklos misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymo poreikius pagal Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymo galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.

 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                     
 
 
 
 
 
 
 
nuotrauka Mokyklos veiklos prioritetai

♦ Ugdymo turinio orientavimas į mokinių kompetencijų ugdymą.

♦ Saugaus ir sveiko mokinio ugdymas.